Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası
Haziran 25, 2021
Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverme) Nedir?
Temmuz 28, 2021
Tümünü Oku

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

T.C. yurttaşlarının yasalara ve kurallara aykırı herhangi bir eylem tespit etmeleri, suça şahitlik etmeleri ya da bunlara benzer herhangi bir unsurla karşı karşıya kalmaları hakkında suçluların hak ihlallerinden ya da yasa dışı eylemlerinden kaynaklanacak şekilde ceza almalarını sağlamak adına suç duyurusunda bulunma hakları yasalar nezdinde saklı tutulmuştur.

Herhangi bir hukuka aykırı eylemin tespit ya da şahitlik edilmesi halinde vatandaşların suç duyurusunda bulunabilmeleri adına temel olarak iki farlı yöntem kullanılabilir. Vatandaşlar ilgili eylemlerden doğan suç unsurlarının araştırılması talebiyle savcılığa doğrudan giderek yazılı ya da sözlü şekilde suç duyurusunda bulunmaları mümkündür. Bu hakkın kullanılması genel olarak savcılığa suç duyurusu yapmak şeklinde adlandırılır.

Yazılı suç duyurusu, sözlü olarak gerçekleşen suç duyurularından daha etkili olduğu gibi çoğunlukla bu yöntemin tercih edilmesi tavsiye edilir. Vatandaşların suç duyurusunda bulunabilmeleri için kullanabilecekleri bir diğer yöntem de kolluk kuvvetlerine başvurmaktadır. Emniyet kuvvetlerine doğrudan gidilerek yine yazılı ve sözlü olarak suç duyurusunda bulunulabilir.

Savcılığa suç duyurusu hakkını kullanmak için bazı hukuki şartların karşılanması gerekir. Bu şartların başında suça sebebiyet verdiği düşünülen/iddia edilen eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en az altı ay içerisinde başvurunun yapılmış olması gelmektedir.

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Belirtilmiş olduğu üzere savcılığa suç duyurusu yapılması kapsamında kullanılabilecek iki farklı yöntem bulunur. Yazılı ya da sözlü olarak gerçekleşen suç duyurularında prosedürün farklı işlediği söylenebilir. Yazılı suç duyurularında savcılar, başvuruda bulunanın yazılı olarak ifadesini alma talebinde bulunabilir ve bu kapsamda iddianın araştırılması adına ifade verilmesi gerekir.

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen yurttaşlar, ikamet ettiği adresin bağlı olduğu adliyelere başvuru yapmalıdır. Savcılığa suç duyurusu yapılması halinde ikamet edilen adresin bağlı olduğu adliyede yer alan; nöbetçi savcılar veya müracaat savcıları konuyu inceler ve gerekli olan hukuki işlemleri yürütür.

Hangi Suçlar İçin Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulabilir?

Hukuka aykırı bir eyleme şahitlik eden ya da yasalara uygun olmayan bir davranışı gözlemleyenler açısından en çok merak edilen konuların başında savcılığa suç duyurusu yapabilmek için hangi suçların ortaya çıktığının tespit edilmesi halinde başvuru hakkının kullanılabileceği gelmektedir. Bu kapsamda yasalara ve hukuka aykırı herhangi bir eylemin tespit edilmesi söz konusu suç duyurusunun yapılabilmesi için çoğunlukla yeterlidir.

Günümüzde savcılığa suç duyurusu yapılması durumlarında çoğunlukla karşılaşılan ya da şahitlik edilen veya maruz kalınan suç unsurunun ortaya çıkmasına sebebiyet veren eylem/eylemler şu şekildedir:

  • Haneye tecavüz ya da konut dokunulmazlığı hakkının gasp edilmesi
  • Cinsel taciz, tecavüz ya da benzeri niteliklere sahip olan suç teşkil eden eylemler
  • Eşlere yönelik gerçekleşen basit suç unsurunun bulunduğu şiddet eylemleri ya da cinsel saldırılar
  • Huzur ve sükunetin bozulmasından doğan kişisel hak ihlalleri
  • Hırsızlık, hakaret ya da benzeri eylemler
  • Çocukların kaçırılması, alıkoyulması veya benzeri eylemlerin ortaya çıkması

Gibi durumlarla karşı karşıya veya maruz kalınması halinde vatandaşların savcılığa suç duyurusu hakları saklı tutulmuş ve bu tarz hukuka aykırı eylemlerin tespit edilmesi halinde vatandaşların doğrudan savcılara başvurarak suç duyurusunda bulunabilmeleri imkanlı kılınmıştır.

Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunmak İçin Avukat Gerekli midir?

Savcılığa suç duyurusu hakkının herhangi bir hukuka aykırı eylemin ortaya çıktığının düşünülmesinden sonra kullanılması halinde, kişilerin söz konusu başvurudan cayma hakları da bulunur. Bu noktada karşılanması gereken en temel gereklilik, başvuruyu takip eden savcının henüz başvuruyu mahkemeye taşımamış olmasıdır.

Söz konusu başvuru mahkeme konusu haline gelmemişse başvuruda bulunanların haklarından caymaları ve başvurularını geri çekmeleri mümkündür. Suç duyurusunda bulunulması hallerinde en çok merak edilen durumlardan bir diğeri de savcılıkta gerçekleşecek olan suç duyurularında avukat gerekliliğidir.

Bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunulması halinde bu hak arama eylemini avukatların gerçekleştirmesi zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla bireysel olarak herkesin bu başvuruyu yapabilmesi mümkündür. Fakat söz konusu savcılığa suç duyurusu süresi boyunca hukuksal ve yasal hakların en etkili şekilde muhafaza edilmesi adına avukatlara başvurulması daima tavsiye edilen seçenektir.

Savcılığa suç Duyurusunda Bulunmak İçin Asgari Süre

Yasalara uygun olmayan ya da hukuka aykırı bir fiilin ortaya çıktığı ve bu fiilden kişi veya kişilerin zarar gördüğünün düşünülmesi halinde savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunmak adına süre sınırı bulunur. Suçun eyleme geçtiği tarih itibariyle en az altı ay süre içerisinde savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir.

Suçun eyleme geçtiği tarihten itibaren altı ay geçmesi halinde savcılığa suç duyurusu bulunulması arzu edilen sonuçlardan çok daha uzat bir netice elde edilmesine sebep olabileceği gibi söz konusu başvurunun kabul edilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla suç duyurusunda bulunmak için altı aylık süre sınırının gözetilmesi ve bu sınıra uygun bir şekilde başvurunun yapılması gerekmektedir.

Savcılığa Yapılan Suç Duyuruları Ne Zaman Sonuçlanır?

Savcılığa suç duyurusu talebinin iletilmesinden sonra en önemli ve kritik süreç, yapılan başvurunun sırasıdır. Savcılık ilgili başvuruyu takip edebilmek ve başvuru kapsamında ortaya çıkan/çıktığı iddia edilen suç unsurlarını tayin ve tetkik etmek için başvuru sıranı gözetir. Yapılan başvurunun sırasında göre talep edilen araştırmanın yapılması ve mahkemeye taşınıp taşınmadığı konusunda kararın ortaya çıkması farklılık gösterebilir. Dolayısıyla yapılan başvuruların 1 hafta içerisinde sonuçlanması olası olduğu gibi 1 yıllık zaman dilimine yayılması da son derece olağandır. Detaylı bilgi için İzmir Avukat ile iletişime geçebilir veya adresini https://kamilyildirim.av.tr/ ziyaret edebilirsiniz.

 

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita