İş Hukuku

1İhtarnameler ve İşçinin İş Kanunundan Doğan Davalar
o İşe İade o İş Akdnin Haklı veya Geçerli Nedenle Feshi o MOBBİNG o Kıdem o İhbar o Fazla Mesai o AGİ o Yıllık ve Haftalık İzin Ücretleri o Bakiye Ücret Alacakları
2İş Güvenliği Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar
3İşverenin İş Kanunundan Doğan Hakları Davaları
o Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlardan Doğan Haklar o İhbar Tazminatı o İş Akdini Haklı (Geçerli) Nedenle Fesih

İzmir İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı İzmir; iş hukuku yasaları çerçevesinde hareket eden ve işçi ile işverenin herhangi bir hak sahibi numarasını önüne geçmeye başlayan ya da bir hak ihlali mevcut olduğunda bu durumun tazmini için gerekli süreçleri takip eden avukattır. İzmir iş hukuku avukatı danışmanlık ve aynı zamanda dava takibi gibi hizmetleri de yürüten kişidir.

İş hukuku avukatı temelde işçi ve işveren arasındaki davalık süreçlerde etkin olarak hizmet veren ve müvekkilinin lehine işlemleri sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdüren bir uzmandır. Bunun yanı sıra işe iade davası ve takibi, iş kazasından dolayı ortaya çıkan tazminat ve ceza davaları işçi ve işyeri güvenliği gibi konularda yasal mevzuat çerçevesinde gerekli bilgilendirmenin yapılması; aynı zamanda iş kanunu ve bu kanundaki mevzuattan kaynaklı tüm uyuşmazlıklara dahil dava açılması gibi işlemleri yürütmektedir.

Uyuşmazlık durumunda dava açılması ve takibinin yapılması; aynı zamanda başarılı ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasını amaçlar. Sayılan hizmetlerin yanı sıra şirket içi yönetmelikleri gibi süreçlerin hazırlanmasında da yardımcı olur. Sendikal mevzuatlar temelinde danışmanlık hizmeti sunar, iş sözleşmesinin bitişinde fesih bildirimi hazırlanması ve mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması gibi süreçlerde de etkin rol oynar.

Başarılı İş Hukuku Avukatı

Dolayısıyla davaların başarılı sonuçlandırılması için; İzmir en iyi iş hukuku avukatı olarak tüm süreçleri başarıyla yöneten; alanında uzman olarak hizmet veren bir avukat ile çalışılması önem arz etmektedir.

İş hukuku avukatı tüm bu süreçlerin yürütme işlemini gerçekleştireceği için iş hukuku alanında bilgi sahibi ve konuya hakim bir uzman olması önemlidir. Zira söz edilen süreçlerin her biri uzun vadeli olarak sürebilecek ve ayrıntılarla tek tek ilgilenilmesi gereken konulardır.

Bu nedenle iş hukuku alanında yeterli bilgi ve donanımı olmayan kişilerle çalışıldığı takdirde sürecin daha fazla uzaması, maddi manevi zorluk çıkarması ve vekilin aleyhine sonuçlanması gibi süreçler yaşanabilmektedir. Özellikle iş hukuku gibi tamamen prosedür ve kanunlara dayalı bir konuda, tüm bu süreçler hakkında yeterli bilgiye sahip olan bir avukatla çalışmak oldukça fayda sağlar.

İş mahkemelerinde en çok karşılaşılan durumlardan bazıları; ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai davası, iş kazası ve haksız işten çıkarılma durumu, işe iade davaları gibi önemli süreçler yürütülür. Özellikle hukuk alanında karşılaşılan davaların büyük bir çoğunluğu; işçi davaları olmakta, iş hukuku alanındaki davaların büyük kısmı da işçi alacaklarına ve mağduriyetine yönelik olmaktadır. Ancak her zaman tek yönlü olarak işlemektedir.

İşçi ve işveren arasında her ikisi lehine de karar verilebilmektedir. Burada önemli olan kanunlar çerçevesinde işlemlerin sonuçlanmasıdır. Bu alanda başarılı bir iş hukuku avukatı, vekil lehine olumlu neticeler alınmasını sağlayacaktır. İş davaları sürecinde bilgili ve yeterli donanıma sahip bir avukatla çalışmak; her zaman en önemli adımların başında gelmektedir.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita