Blog Yazıları

Eylül 2, 2022

İş Yerinin Devri ve İşçilik Alacaklarına Etkileri

İŞ YERİNİN DEVRİNİN TAZMİANT VE İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ NEDİR?   İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde […]
Eylül 2, 2022

Müteahhit ve Yüklenicilerin Şartnameleri

Müteahhit ve İşçilerinin Yasal Haklarını Korunmak İçin Asıl İşverene, Kamu Kuruluşlarına Ve Kamu İhale Kuruluşlarına Getirilen Yükümlülükler Nelerdir ?   Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli […]
Eylül 1, 2022

Alt İşverenlik Nedir? Alt İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

Alt işverenlik düzenlemesinin temel amacı işverenin asıl işi keyfi olarak alt işverene vermesini zorlaştırmaktır. Alt işverenin işçisi olmaması gereken biri, alt işverenin işçisi yapılırsa o işçi […]
Ağustos 25, 2022

Ceza Hukukunda Adli Kontrol & Tedbirlere Uymama ve Kefalet

Ceza Hukukunda Adli Kontrol , Tutuklamaya alternatif olmak için kanunda yer verilen bir diğer tedbir, adli kontroldür; kişinin özgürlüğüne kısmen daha az halel getirecek bir tedbir […]
Ağustos 25, 2022

Ceza Hukukunda Arama Durdurma İşlemi

Adlî arama tutanağı Madde 11 – Adlî arama işlemi bir tutanağa bağlanır. Tutanakta; a)       Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiş olan yazılı emrin […]
Ağustos 19, 2022

Ceza Hukukunda Bedenden Örnek Alma ve Otopsi

Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma Ceza Hukukunda Bedenden Örnek Alma ve Otopsi, Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma; Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla […]
Ağustos 19, 2022

Ceza Hukukunda Yakalama

Ceza Hukukunda Yakalama, kişi özgürlüğünün geçici olarak ortadan kaldırması bakımından bir koruma tedbiridir. Bu tedbirin amacı, ceza muhakemesinin yapılabilmesini ve kararların infaz edilebilmesini sağlamaktır. Bu yolla […]
Ağustos 12, 2022

Ceza Hukukunda Yer Gösterme

YER GÖSTERME Dikkat: Yer gösterme olay yeri incelemesinden farklıdır. Yer gösterme Madde 85 – (Değişik: 25/5/2005 – 5353/6 md.) (1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında […]
Ağustos 12, 2022

Deliller ve İspat

DELİLLER Ceza muhakemesinin esasını özellikle hüküm olarak adlandırılan son kararın dayanağını deliller oluşturur. Muhakeme faaliyetini düzenleyen kuralların çoğunluğu delillerin nasıl elde edilip değerlendirileceğine ilişkindir. Deliller konusu […]
Ağustos 11, 2022

Gözaltı

Koruma tedbirlerinden olan yakalama dendiğinde aklımıza iki durum gelir biri Kanunun 90.maddesinde düzenlenen yakalama emri olmaksızın herkes tarafından yapılan yakalama, diğeri yakalama emri üzerinde yapılan yakalama […]
Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita