İzmir Avukat Kamil YıldırımHakkımda

1987 yılında Manisa’da doğdum. Lise öğrenimini İzmir’de tamamlayıp 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üniversite eğitimime başladım. Üniversiteden 2009 yılında mezun olup 2010 yılından bu yana İzmir’de avukatlık yapmaktayım.

Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar İş Hukuku ve Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar alanında bilirkişilik yaptım ve yine bakanlık bünyesinde Konkordato Komiserliği ünvanına sahibim. İzmir Barosu Göç ve İltica Hukuku alanında yetkili avukatlık sertifikam bulunmakta. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu bağlamında çocukların korunması alanında sertifikalarım bulunmaktadır.

Hukuki Danışmanlık

  • Miras hukuku davalarında avukatlık hizmeti
  • Ticaret hukuku davaları avukatlığı
  • Sigorta hukuku ve sigorta avukatlık hizmeti
  • Bilişim hukuku ve bilişim avukatlık hizmetleri
  • Göç ve iltica hukuku avukatlık hizmetleri
  • Yabancılar hukuku alanında her türlü hukuki destek
 

İzmir Avukatlık Hizmetlerimiz

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MİRAS HUKUKU
• Veraset İlamı • Mirasın Açılması ve Paylaşımı • Vasiyetname • Mirasçılardan Mal Kaçırma Yoluyla Muvazaalı İşlemlerin İptali • Tasarrufun İptali ve Tapu Tescil • İntikal • Miras Hisselerinin Haczi • Bağışlama • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
TİCARET HUKUKU
• Ticari İşletme Hukuku • Birleşme • Devralma • Ayrılma • Yönetim Kurulu Karar ve Esasları • Şirketlerin Sicile Kaydı • Sicilden Terkini • Ticari Sözleşmeler • Kooperatif • A.Ş. ve LTD. Hukuki Danışmanlık
SİGORTA HUKUKU
• Tahkim • Kaza Neticesinde Ölüm ve Cismani Zarar Tazminat Davaları • Sigorta Şirketlerine Bildirim ve Dosyaların Hazırlanması İle Tazminatın Belirlenmesi ve Takip ve Tahsilatları • İş Kazaları • Trafik Kazaları • Malpraktis (Doktor Hatası) Davaları
BİLİŞİM HUKUKU
• İnternet Yoluyla Dolandırıcılık • Sahtecilik • Yasa Dışı Bahis Siteleri • Kripto Para Dolandırıcılığı • İnternet Yoluyla Hakaret • Tehdit • Cinsel Taciz ve Sair Suçların İşlenmesi • Yurt İçi ve Yurt Dışı Serverlardan Yapılan Her Türlü Hacker Faaliyetleri Neticesinde Uğranılan Zararlar
FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HUKUKU
• Marka, Patent Başvurularının Hazırlanması ve Takibi Bu Konuda Danışmanlık Verilmesi • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukukundan Kaynaklı Ceza Davaları
GÖÇ VE İLTİCA HUKUKU
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU - GÖÇMEN • Sınır Dışı Kararlarına İtiraz • İdari Gözetim Kararlarına İtiraz • Uluslararası Hukuki Koruma • İkamet ve Vize Başvurularına Dair Danışmanlık Hizmetleri • Vize Süresinin Dolması • Kaçak Çalışma
YABANCILAR HUKUKU
• Tanıma - Tenfiz Davaları • Yabancıların ve Çifte Vatandaşlığı Bulunan Kimselerin Türkiye’de Bulunan Her Türlü Alacakları • Miras Haklarının Takibi • Vatandaşlık Kazanma ve İptali İşlemleri • Konsolosluk, Bankalar, Kamu Kurum ve Kuruluşları Önünde Yapılacak Her Türlü İşlemler ve Vekaletname İşlemleri • Evrak Takibi ve Dava İşlemleri

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

1. Avukat yardımı almak zorunda mıyım? Adliyede işimi kendim takip edebilir miyim?
Yasal sorunları içeren hukuki bir probleminiz olduğunda İzmir avukat size rehberlik edecek şekilde eğitim almıştır. Bir evi satın alırken, boşanma ya da bir suçla itham edildiğinizde size yardımcı olmak için bir avukatın rehberliği işinizi kolaylaştıracaktır. Mahkemeye çıkmak için bir avukat tarafından temsil edilmenize gerek yoktur fakat mahkemede davanızın detaylarını hâkime sunmanın en iyi yolunu bulmak için bir avukat yardımı almak size bu stresli yolda bir destek olur. Yasal davalar karmaşık ve bazen zaman alıcı olabilir. Bir avukat hukuki sorunları ve hukukun sizin durumunuza nasıl uygulanabileceğini en iyi şekilde bilir ve dâvanızın güçlü ve zayıf yönlerini görür. Adliye işleri konusunda bir avukatla çalışmak, yasal haklarınızın korunduğundan emin olmanın en iyi yoludur.
2. Dava nasıl açılır?
Bir dava açmak için öncelikle yetkili ve görevli mahkemeye dilekçe verilir. Gerekli harç ve gider avansı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükmünce belirlenen miktarı kadarı peşin olarak mahkemeye ödenir. Yargılamanın yapılabilmesi için öncelikle bu harç avansının ödenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin sonucunda dilekçe mahkeme esasına kaydedilir ve davanız açılmış sayılır. Dava açılışı için dilekçe ve ücret ödemesi yeterli görünse de davanın takibi, dilekçenin içeriği, delil ve dayanakların ortaya konulması gibi daha birçok faktör dava sürecinde önemlidir.
3. Dava dilekçesinde nelere dikkat edilmelidir?
Dava dilekçesinde bazı detaylara dikkat etmek gerekmektedir. Dilekçede dava açmanızın nedenini net bir şekilde anlatmanız gerekir. Gereğinden uzun yazmak da eksik yazı sunmak davayı olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Önemli hukuki noktaların atlanmış olduğu bir dilekçe davanıza zarar verebilir. Davanın konusu, davayı açma nedeni, dava sonucu talep ettiğiniz sonuç, yasal dayanaklarınız, deliller, davaya konu olayın gerçekleştiği tarih ve sizin bilginizin olduğu tarih, dava konusu ile ilgili varsa içtihatlar dava dilekçesinde olması gereken bilgilerdir. Dilekçede yer alan bilgiler ve kaynağınız açık olduğu zaman mahkemenin yazdığınız konu hakkında rahatça araştırma yapması da sağlanmış olur. Böylece dava etkili ve doğru bir şekilde ele alınabilmektedir.
4. Dava açarken para yatıracak mıyım?
Dava açmak için sunacağınız dilekçenin yanında aynı zamanda her yıl Adalet Bakanlığınca yayınlanan listede gösterilen miktar kadar gider ve harç avansını mahkemeye yatırmanız gerekmektedir. Davacı olarak belli bir miktar yargılama harcı ile davada yapılacak masrafların oluşturduğu belli bir ücret vardır. Davayı kazanmanız halinde bu giderler ve harç parası karşı taraftan alınabilir. Bunun yanında dava açma ücreti her dava türü için ayrı ayrı belirlenir. Genel bir dava açma ücreti bulunmamaktadır. Dava açma masrafı, olabilecek tüm giderleri kapsayacak şekilde davacıdan tahsil edilir.
5. Nasıl vekalet çıkarabilirim, vekâlet verilirken nelere dikkat edilmelidir?
Vekaletname iki taraflı bir sözleşme olarak Borçlar kanununda yer alır. Vekalet verilecek olan kişinin akli dengesi yerinde olmalı ve 18 yaşından büyük olmalıdır. Bir avukata vekaletname verirken, nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi ile bizzat notere giderek başvurmanız gerekmektedir. İşin niteliğine uygun bir şekilde vekaletname düzenlettirebilirsiniz. İzmir avukata ait bilgilerin de notere verilmesi gerekmektedir. Şirket adına verilecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin de notere bildirilmesi gerekmektedir.
6. Avukatlık ücreti nasıl belirlenir?
Avukatlık Kanunu gereğince avukat ile yapılan hukuki alandaki görüşme, danışma, soru sorma, evrak düzenlemesini vb. talep etme ücrete tabi olarak kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ ne göre avukatlık ücreti talep edilebilmektedir. Bu tarife her yıl güncellenmektedir. Tarifede belirtilen tutarın altında kalmamak şartı ile avukatlık ücreti müvekkil ve avukat arasında kararlaştırılır. Bu ücret davadaki tüm işlemler için kararlaştırılabildiği gibi yalnızca dava dilekçesinin yazılması, temyiz dilekçesi yazılması ve incelenmesi gibi konular için de belirlenebilir. Avukatlık ücreti belirlenirken, avukatın çalışma alanına, tecrübesine, dava ile ilgili öngörüsüne göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Tek bir dava için görüşülen iki farklı avukat farklı ücretler talep edebilir.
7. En iyi İzmir avukat nasıl bulunur?
Hukuki bir problemle karşılaşıldığında herkes konusunda uzman bir avukat ile çalışmak ister. Kalabalık büyük şehirlerden birisi, İzmir en iyi avukat nasıl bulunur diye merak ediyor olabilirsiniz. İzmir avukat ve hukuk büroları, hukuki sorunların çözümü konusunda avukatlık hizmetlerini sunmaktadırlar. Güncel hukuki sorunlar için, en doğru ve hızlı çözümleri deneyimli avukatlarımızla değerli müvekkillerimize sunuyoruz.
8. Hakkımda dava açıldığını nasıl öğrenebilirim?
E-Devlet hakkında açılmış dava dosyası var mı sorgulama aracını kullanarak kolayca hakkınızda dava açılıp açılmadığını öğrenebilirsiniz. Şifreniz ve kimlik numaranız ile e-Devlete giriş yaparak herhangi bir dava olup olmadığını görebilirsiniz. Eğer hakkınızda açılan bir dava varsa dava bilgileri, davacı bilgileri, dosyanın açılış tarihi ve bunun gibi çeşitli bilgileri burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda burada davanın ne zaman görüleceğini, adınıza atanan avukat, hangi mahkemede görüleceği gibi detaylara da ulaşabilirsiniz. UYAP SMS Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırarak adınıza açılan dava süreçleri ile ilgili anlık olarak bilgi alabilirsiniz. Bu sorgulama ekranına bilgilerinizle giriş yaptığınızda “Adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava kaydı bulunamamıştır.” yazısını görüyorsanız hakkınızda herhangi bir dava açılmamış demektir.
Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita