Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

2021 Evlat Edinme Şartları Nelerdir?
Haziran 25, 2021
Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?
Haziran 25, 2021
Tümünü Oku

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Evlilik akdinin sonlanmasının ardından çiftlerin evlilik akdi boyunca sahip oldukları mal varlıklarını pay edebilmeleri için mal paylaşımı davası açmaları gerekir. Söz konusu dava boşanma sürecinin tamamlanmasının ardından açılması gerektiği gibi aynı zamanda boşanma davasıyla birlikte aynı süreç içerisinde devam ettirilemez. Dolayısıyla öncelikli olarak boşanma davası açılması ve bu dava süreci tamamlanarak sonuçlanmalıdır. Boşanmada mal paylaşımı sürecinin hukuksal alanda etkili bir şekilde yürütmek isteyenler için boşanma avukatı İzmir hizmetlerinden faydalanarak, evlilik akdi boyunca elde edilen tüm kazanımlar hukuki olarak korunabilir.

Mal paylaşımı davalarının boşanma davasından farklı bir şekilde ayrı bir dava olarak açılması halinde ise hakim, açılan boşanma davasının sonucunu bekleme kararı alır.  Boşanma davaları sonucunda mal paylaşım davası açmak isteyen bireyler için günümüzde yürürlükte olan iki farklı düzenleme olduğu belirtilmelidir. Söz konusu düzenlemeler, günümüzde mal paylaşımı davalarının sonucuna doğrudan etki ettiğinden evlilik birliğinin ne zaman kurulduğu ve evlilik sürecinde elde edilen varlıkların ne zaman elde edildiklerinin önemi son derece kritiktir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Öncelikli olarak boşanmada mal paylaşımının ne olduğunun ve bu talep için hukuki yolların aranabilmesi adına açılacak davanın ne işleve sahip olduğunun yeteri kadar anlaşılması gerekir. Boşanmada mal paylaşımı; evlilik süresi boyunca çiftlerin birlikte elde ettikleri tüm mal varlıklarının boşanma davası sonucunda hukuki olarak pay edilmesi anlamına gelir.

Medeni Hukuk kapsamında güvence altına alınan boşanmada mal paylaşımı, belirtilmiş olduğu gibi söz konusu 2002 yılında yapılan değişiklik nedeniyle farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Günümüzde yürürlükte olan kanın 01.01.2002 tarihinde uygulamaya koyulmuş ve bu düzenlemeyle birlikte boşanmada mal paylaşımının esasları yeniden dizayn edilmiştir.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda detaylı bilgi almak, hukuksal danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak ya da dava sürecini avukatlar aracılığıyla sürdürmek isteyenlerin boşanma avukatı İzmir hizmetlerine başvurmaları yeterli olacaktır.

Evlilik akdinin hukuki olarak -boşanma davası- sonlandırılması halinde çiftlerin boşanmada mal paylaşımı yapabilmeleri adına Mal Paylaşım Davası açmaları gerekir. Söz konusu dava, çiftlerin evlilik akdi boyunca elde ettikleri varlıkların hukuki olarak dağıtılmasına aracılık eder. Çiftler nezdinde bağlayıcılığı olan bu davanın belirtilmiş olduğu üzere boşanma davasıyla birlikte açılması mümkün değildir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır merak edenler için belirtilmiş olduğu üzere boşanma davası sonucunda mal paylaşımının 2002 yılında yapılan düzenlemeyle revize edilmesinden dolayı günümüzde uygulanan iki farklı yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler 01.01.2002 tarihinden önce sonra edinilen malların farklı şekillerde paylaşılmasına sebep olur.

Boşanmada mal paylaşımı davalarında hukuki olarak çiftler nezdinde hukuki bağlayıcılığı bulunan Medeni Kanunu’nun iki farklı işleyişi belirtilen dönemlere göre şu şekildedir:

  • 2002 Yılı Öncesinde Edinilen Mallar: 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Medeni Kanun’un ilgili maddesine göre belirtilen tarihten önce evlilik akdi içerisinde ya da öncesinde elde edilen tüm varlıklar çiftlerden hangisinin üzerineyse ona ait sayılmaktadır.
  • 2002 Yılı Sonrası Edinilen Mallar: Günümüzde yürürlükte olan Medeni Kanun’a göre boşanma sonrasında mal paylaşımı eşitlik esasına dayandırılmıştır. Mevcut kanuna nezdinde yasal mal rejimi Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi olarak kabul edilir ve dolayısıyla evlilik birliğinin kurulmasından sonra elde edilen tüm varlıklar kadın ve erkeğe eşit şekilde pay edilir.

Anlaşılacağı üzere boşanmada mal paylaşımı için 01.01.2002 tarihinde Medeni Kanun’da yapılan düzenlemeler son derece belirleyici bir role sahiptir. İlgili tarihten önce ve sonrasında edinilen malların dağıtımı bu düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma, bilineceği ve tahmin edileceği üzere tarafların boşanma konusunda uzlaşı sağlamalarına ek olarak mal paylaşımı konusunda da uzlaşı elde etmeleri üzerine gerçekleşir. Burada evlilik akdi boyunca elde edilen tüm varlıklar eşlerin sağladığı uzlaşı gözetilerek eşit şekilde ya da eşler tarafından gelen talep doğrultusunda farklı oranlarda gerçekleştirilebilir.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapılması halinde çeşitli protokollerin göz ardı edilmemesi gerekir. Söz konusu protokolde tarafların açık bir biçimde beyan vermeleri ve beyanla birlikte mahkemeye dilekçe aracılığıyla başvuru yapmaları gerekir. Bu protokolde açık bir biçimde değer artış payı, katkı payı ve katılma alacağı taleplerinden feragat edildiği belirtilmelidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Zina ya da aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarının, söz konusu iddia ile sonuçlanması halinde boşanmada mal paylaşımı Medeni Kanun’un 161. Maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu tarz bir boşanmanın tespit edilmesi ve ilgili mahkemelerce karara bağlanması halinde zina nedeniyle kusurlu bulunan eşin, katılma alacağı ya tamamen ortadan kaldırılır ya da belli bir oran içerisinde düşürülür.

Buna karşın zina ya da aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarının karar bağlanmasına rağmen mal paylaşımında eşlerin katkı payı alacakları hakkı daima saklı tutulur. Herhangi bir zina durumunun tespit edilmiş olması eşlerin evlilik akdi boyunca kazanım olarak elde ettikleri varlıklara katkı payları konusunda herhangi bir engel teşkil etmez ve dolayısıyla yapılan katkıların talep edilmesi olanaklıdır.

Aldatma ya da bir diğer adıyla zina nedeniyle boşanma sürecine giren ve boşanma davası sonucunda mal paylaşımında uzlaşı sağlayamayan çiftlerin boşanma avukatı İzmir ile iletişime geçmeleri ve evlilik akdinin tamamlanmasının ardından tüm yasal ve hukuki hakların korunmasını sağlamaları mümkündür.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita