Ceza Hukukunda Keşif

Ceza Hukukunda El Koyma
Şubat 17, 2022
Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri
Şubat 17, 2022
Tümünü Oku

Ceza Hukukunda Keşif

Keşif, yargıcın delillerin içeriğini öğrenebilmek, değerlendirebilmek ve sübut konusunda hükme varabilmek için beş duyu organıyla yaptığı incelemedir. Suçun işlendiği yer, suç eşyası incelenebilir, bu inceleme canlı ve cansız varlıklar üzerinde yapılabilir.

Keşfin aynı zamanda bir tedbir niteliğinde olduğu söylense de koruma tedbiri değildir, delillerin kaybolmasını engelleyen bir işlemdir

Keşif, duruşma salonunda yapılabileceği gibi bir yere gidilerek de yapılabilir.

Soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakimi, kovuşturma evresinde mahkeme kararı ile yapılır ancak gecikmesinde sakınca var ise soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da keşif kararı alabilir.

Keşif Madde 83 –

(1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.

(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır.

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler Madde 84 –

(1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve vekili hazır bulunabilirler.

(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine engel olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına karar verilebilir.

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşuluyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler.

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan hâllerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir.

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşuluyla, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. İşin geri bırakılmasına neden olacak ise haberdar edilmeme durumu ortaya çıkmakla beraber bu hüküm sadece soruşturma evresi ile sınırlı olarak değerlendirmelidir, kovuşturma evresinde mutlaka ilgilileri haber verilmelidir, haber verilen kişiler gelmezse onların yokluğunda da keşif işlemi yapılabilir.

Keşif sırasında zabıt katibi de bulunur gerekirse bilirkişi de keşfe götürülebilir. Soruşturma yapılan keşfin bir delilin doğruluğunun kanıtlanması bakımından kovuşturmada tekrar yapılabilir.

84.maddenin 1. 4. ve 5.fıkraları keşfe ilişkindir ancak

84. maddenin 2. ve 3.fıkraları keşif ile ilgili değidirl tanığın veya bilirkişinin dinlenilmesinde bulundurulabilecekler maddesidir.

Soruşturma evresinde dinlenen tanık kovuşturma evresinde tekrar dinlenebilir ancak bazı durumlarda kovuşturma evresinde tanığın dinlenilemeyeceğinden korkuluyor ise doktrinde erken dinleme denilen usül izlenir; 84/1 uyarınca   şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve vekili hazır bulundurulur, adeta bir mahkeme oluşturularak erken dinleme yapılır, örneğin duruşma hazırlığı devresinde böyle bir uygulama yapılabilir.

 

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita