Vergi Kaçakçılığı Suçu Oluşturan Fiiller Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nedir?
Ocak 11, 2022
İhalenin Feshi Davası Tescile Engel Mi?
Ocak 24, 2022
Tümünü Oku

Vergi Kaçakçılığı Suçu Oluşturan Fiiller Nelerdir?

Vergi kanunlarına göre hazırlanan ya da düzenlenen defterlerin saklanması ve gerektiğinde ortaya çıkması gerekmektedir. Ancak bu defterlerin vergi kanununa aykırı olarak hazırlanması durumunda, defterin yok edilmesi durumunda yahut muhasebe evraklarında yapılan hileler sonucunda vergi kaçakçılığı suçu işlenmiş hali ortaya çıkmaktadır. Peki vergi kaçakçılığı şunu oluşturan fiiller nelerdir? Vergi kaçakçılığı suçu oluşturan fiiller şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kayıtların bulunduğu defterlerin ya da belgelerin bir şekilde tahrif edilmesi. Yani ibraz/saklanma mecburiyeti bulunan bu belge ya da defterlerin içerisindeki yazıların silinmesi yahut okunmasını zorlaştıracak durumlarda vergi kaçakçılığı suçu ortaya çıkmaktadır.
 • Vergiye uygun olan ya da düzenlenen defterlerin ya da belgelerin silinme hali. Yani noter tarafından onaylanan ya da varlığı tespit edilmiş belgelerin vergi yetkililerine ibraz edilmemesi halinde kayıtlar gizlenmiş olmakta ve vergi kaçakçılığı suçuna girmektedir.
 • Yanıltıcı belge hazırlamak; Satılan bir malın fiyatlandırması vergi kayıt defterine yanıltıcı şekilde işlenmesi durumunda vergi kaçakçılığı söz konusudur.
 • Hesap ya da muhasebelerde hile durumu; Yasaya aykırı şekilde çalışan şirketlerin muhasebelerde hileler yapabilmektedir. Muhasebede yapılan hilenin ortaya çıkmasını engellemek ve oluşan hile durumunda vergi kaçakçılığı söz konusu olmaktadır.
 • Gerçekten uzak veya aykırı bir şekilde hesap açma; şirketin ya da işletmenin stoğunda bulunan ürünleri satılmış gibi gösterilmesi de suçtur.

Vergi Suçu Davasında Zamanaşımı Ne Zaman Başlamaktadır?

Vergi suçunun işlenmesi ve ortaya çıkması durumunda o tarihten itibaren dava açılması gerekmektedir. Ancak dava açılmamış veyahut kanuni süreç içerisinde davanın sonuçlanmaması durumunda oluşan süreye ya da davaya “dava zaman aşımı” denmektedir. Fakat dava zamanaşımında vergi suçlarının oluştuğu eyleme göre değerlendirilmekte ve ona eşzamanlı olarak başlamaktadır;

 • Muhasebe hile eylemlerinden dolayı vergi kaçakçılığı işleyen suçta; Zamanaşımı kayıtta hile yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır. Eğer hile her ay düzenli şekilde yapıldıysa hilenin en son yapıldığı tarihten itibaren zamanaşımı başlamaktadır.
 • Sahte hesap eylemiyle vergi kaçakçılığı işleyen kişilerde ise; Zamanaşımı, hesabın açılma tarihinden itibaren başlamaktadır.
 • Çift defter tutma eyleminde kaçakçılık yapan kişilerde; Yasadışı deftere kaydedilme ya da belge tutulma tarihinden başlamaktadır.
 • Belgeyi tahrif etme eyleminde; Tahrifatın yapılmaya başladığı tarihten itibaren zamanaşımı başlamaktadır.
 • Yanıltıcı belge düzenleme eyleminde; Zamanaşımı belgenin düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren başlamaktadır.
 • İbraz/saklama mecburiyeti bulunan defter ya da kayıt belgelerinin yok edilme durumunda ise; Zamanaşımı belgenin yok edilmesi tarihinden itibaren başlamaktadır.
 • Sahte defter/belge düzenlenmesi ya da hazırlanması eyleminde; Zamanaşımı sahte belgenin düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren başlamaktadır. Örnek olarak: Sahte bir fatura düzenlenmiş ise o faturanın düzenlenme tarihi incelenir ve tespit edilir. O tarihten itibaren ise zamanaşımı başlamaktadır.

Vergi Suçları İncelemesi ve Raporları Nasıl Hazırlanır?

Vergi kaçakçılığı oluşan fiil halinde ya da sahte fatura/belge/defter hazırlama durumunda vergi kaçakçılığı suçunun tespit edilmesi için vergi suçları incelemesi yapılmaktadır. Vergi kaçakçılığı suçlarını tespit etmek, ortaya çıkarmak için vergi incelemesini müfettişler hazırlamaktadır. Vergi incelemeleri iş yerinin müsait olması halinde şirkette ancak müsait değilse vergi dairesinde yapılmaktadır. Fakat vergi mükellefi yapacak kişi özellikle incelemeyi şirkette yapmak istiyorsa Grup Başkanlığına bu dileğini iletmek zorundadır.

İncelemeyi yapacak vergi müfettişleri defterin ibrazı için yazı tebliğini mükellefe iletmesi gerekmektedir. Senet, makbuz, gelir-giderlere ait fatura gibi belgelerin on beş gün içerisinde ibraz edilmesi için mükellefe süre verilmektedir. Mükellefler ise inceleyecek olan müfettiş ve çalışacak memurlar için uygun olan ortamı sağlamak zorundadır. Ayrıca çalışacak memurların inceleme sırasında oluşan talepleri mükellefler yerine getirmelidir.

Detaylı bilgi almak için vergi hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita