Miras Paylaşımı

Evlatlık ve Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Mirasçılığı
Şubat 24, 2022
Senetlerde Ödeme ve Protesto
Şubat 25, 2022
Tümünü Oku

Miras Paylaşımı

3) Zümreler

1. 1. zümre

Mirasçılar, miras bırakanın alt soyudur. Yani bunlar çocukları çocuklarının çocukları onların torunları olabilir. Kişinin alt soyu yarım kan hısımı yani bir kişinin iki evliliği olmuş olduğunu varsayalım bu önceki evliliğinden olan çocukla sonraki evliliğinden olan çocuk arasında mirasçılık bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Keza evlilik dışı doğan çocukla evlatlık edinilen çocuklarında bir farkı yoktur bunlar yine 1.zümre mirasçılarıdır.

2. 2. zümre

Mirasçılar, ölenin anne babası ve bunların altsoylarıdır. Yani kişinin kardeşleri veya kardeşlerinin çocukları da 2. zümre mirasçılardır. Üvey kardeşler kişinin mirasçıları olamazlar. Örneğin miras bırakandan önce olan anne ve babanın alt soyu yoksa bütün miras sağ kalan anne ve babaya kalır. Bu konuda miras bırakanın yalnız ana bir yada yalnız baba bir kardeşlerin durumuna bakmak gerekirse mesela miras bırakanın ana baba bir kardeşi ve ana baba ayrı kardeşi var burada miras paylarında farklılık oluyor. Yani hiç mirasçı olamaz diyemiyoruz ama paylarda farklılık oluyor. Babanın önceki evliliğinden bir çocuğu var anne baba öldü zaman miras bırakanın payı alt soyuna geçiyor demiştik babanın mirasından babanın önceki evliliğinden olan çocuğu da miras hakkı alacak. Bu konuda pratik çözeceğiz. Yani öz kardeş ve üvey kardeş durumunda anne babanın ayrı olması durumunda miras payının paylaşılması konusunda bir farklılık vardır.

3. zümre

Mirasçılar, kişinin büyükanne ve büyükbabaları ve bunların alt soyları yani dayı amca teyze hala ve bunların çocukları yani kuzenler. 3. zümre mirasçının mirasçı olabilmesi için 1. Ve 2. zümrede hiçbir mirasçı bulunmaması gerekir. Kişinin eğer sağ kalan eşi varsa o sağ kalan eş 3. zümre mirasçılıkta bir sınırlama getirir. O da kişinin büyükanne, büyükbabası yoksa amca, hala, dayı, teyze mirasçı olur. Onlarda yoksa onların çocuklarının mirasçı olmasını sağ kalan eş engelliyor. Dolayısıyla amca, dayı, hala ,teyze yoksa o zaman bütün miras sağ kalan eşe kalmakta.

 

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita