Kadastro Yenileme Çalışmalarında -22 A- Karşılaşılan Sorunlar

İmar Barışı Düzenlemeleri ve Yapı Kayıt Belgelerinin İptali
İmar Barışı Düzenlemeleri ve Yapı Kayıt Belgelerinin İptali
Mayıs 10, 2021
Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem Tazminatı Nedir?
Mayıs 10, 2021
Tümünü Oku

Kadastro Yenileme Çalışmalarında -22 A- Karşılaşılan Sorunlar

Kadastro Yenileme Çalışmalarında -22 A- Karşılaşılan Sorunlar

Kadastro Yenileme Çalışmalarında -22 A- Karşılaşılan Sorunlar

Kadastronun ölçü ve hesaplamalarında yapılan hataların düzeltilmesi işlemi 22A işlemidir. Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin a bendi anlamına gelir. Bu belirlemede, kişilerin parsellerinde değişiklikler meydana gelmektedir.

Uygulama kadastrosu lehine olan komşu taşınmaz maliklerine karşı tapu iptal tescil davaları açılabilir. Bu şu anlama gelmektedir: yapılan bu uygulama sonucunda kendi arazisinin yüz ölçümündeki küçülme, komşu parsellerdeki diğer kişilerin taşınmazlarında artışa sebep olmuş ise bu dava açılmalıdır.

Diğer gündeme gelebilecek durum ise, idarenin kusuru halinde Asliye hukuk mahkemesine bedel tespiti ve gerçek zarar talebiyle Hazine’yi hasım göstermek suretiyle tazminat davası açılabilir. Tapuda bulunan kayıtlar istisnadır.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita