İmar Barışı Düzenlemeleri ve Yapı Kayıt Belgelerinin İptali

Orman Kadastrosu İtiraz ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Tapu İptal Tescil Davalarında Maliklerin Hakları
Orman Kadastrosu İtiraz ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Tapu İptal Tescil Davalarında Maliklerin Hakları
Mayıs 10, 2021
Kadastro Yenileme Çalışmalarında -22 A- Karşılaşılan Sorunlar
Kadastro Yenileme Çalışmalarında -22 A- Karşılaşılan Sorunlar
Mayıs 10, 2021
Tümünü Oku

İmar Barışı Düzenlemeleri ve Yapı Kayıt Belgelerinin İptali

İmar Barışı Düzenlemeleri ve Yapı Kayıt Belgelerinin İptali

İmar Barışı Düzenlemeleri ve Yapı Kayıt Belgelerinin İptali

Kişilerin imar barışı uygulaması neticesinde bedel ödeyerek aldıkları yapı kayıt belgeleri, imara aykırılıkların düzeltildiğine ilişkin belgedir. Ancak bu belgelerin alındıktan sonra sahipleri açısından belediyelerce denetimi sırasında yaşanan sıkıntı ve cezai ve hukuki mağduriyetlerin önüne geçilmesi için, öncelikle yapı kayıt belgesinin düzenlenemeyeceği hallerin ki kanunda maddeler halinde sayılmıştır, dikkat edilmelidir. İmar yasasının 8. Maddesine dikkat edilmelidir.

İdarelerin haksız ve gerekli özeni göstermeden yaptıkları uygulamalar ve kesilen cezalar için idare mahkemelerinde dava edilebilir. Bu iptal edilen yapı kayıt belgeleri için idarenin dayandığı gerekçenin hukuka uygunluk denetimi yapılır ve diğer yandan da bu yargılama içinde yapı kayıt belgelerinin de denetimi mahkemece yapılmaktadır.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita