İzmirin En İyi Boşanma Avukatı Kim?

Ceza Davasında Düşme Kararı Verilmesi Nedir?
Aralık 10, 2021
İcra Hukukunda Dava ve Türleri
Aralık 24, 2021
Tümünü Oku

İzmirin En İyi Boşanma Avukatı Kim?

İzmir en iyi boşanma avukatı, medeni hukukla ilişkili olarak aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklanan velayet, nafaka ve boşanma gibi konularla ilgilenmektedir. Bu konularda problemleri olan ve konuyu mahkemeye taşımak isteyenler, İzmir boşanma avukatı aracılığıyla dava açabilmektedirler. Aile hukuku, medeni hukukun içerisinde yer alarak kadın ve çocuk haklarıyla da ilgilenmektedir.

İzmir En İyi Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapmaktadır?
İzmir en iyi boşanma avukatı, müvekkilinin olgularını değerlendirmeye alarak boşanma davası için yeterliliğini denetler. Akabinde boşanma sebeplerinin var olup olmadığını araştırır. Boşanma avukatının baktığı kaynaklar şu şekildedir:

 • Eşlerden birinin haksız şekilde ortak konutu terk etmesi (Medeni Kanun, madde 164)
 • Eşlerden birinin haysiyetsiz bir hayat sürmesi (Medeni Kanun, madde 163)
 • Eşlerden birinin akıl hastası olması (Medeni Kanun, madde 165)
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi (Medeni Kanun, madde 163)
 • Eşlerden birinin evliliği sarsacak ve çekilmez hale getirecek durumlar sergilemesi (Medeni Kanun, madde 166)
 • Eşlerden birinin aldatması (Medeni Kanun, madde 161)

İzmir boşanma avukatı, boşanma nedenini iyi tespit edebilmelidir. Çünkü hakim, davada karar verici mercidir. Doğru nedenin verilmesi, hakimin vereceği kararda etkili olacaktır. Bu nedenle davanın hazırlığı İzmir boşanma avukatı ile beraber yürütülmelidir.

Boşanma Avukatı ve Aracılık Yolu
İzmir boşanma avukatı,
dava dışı çözümler sunmak adına arabuluculuk yolunu tercih edebilir. Dava açmadan önce veya açtıktan sonra, tarafların uzlaşmasına imkan verebilmektedir. Ancak bu durum, hukuki bir uygulama olan arabuluculuk işini karşılamaz. Arabuluculuk, ayrı bir dal olarak yürütülmekle beraber kişinin tamamıyla tarafsızlığını temel ilke edinir. Boşanma avukatları, arabulucunun aksine müvekkilinin haklarını korumak durumundadır. Ayrıca boşanma davası, arabulucu yoluyla çözülemez. Özellikle boşanma davasına ek olarak nafaka, tazminat, velayet gibi konular arabulucu aracılığıyla çözülmemektedir. Boşanmada mal paylaşımı davası ise boşanma davasının akabinde veya sırasında açılabilmektedir. Mal paylaşımından kaynaklanan anlaşmazlıklar adına açılan davalar, dava öncesi veya sırasınca arabulucu vasıtasıyla çözülebilmektedir.

Boşanma Avukatının Verdiği Hizmetler
İzmir en iyi boşanma avukatı
, medeni kanunla ilişkili olarak aşağıda verilen hizmetleri sunmaktadır:

 • Mirasın reddi
 • Mirasçılık belgesinin iptaline yönelik davalar veya mirasçı belgesinin alınması
 • Mal rejiminde eşlerin yasal hakları
 • Mal ortaklığı ve rejimler
 • Mal ayrılığı
 • Nişan bozulmasına yönelik davalar
 • Boşanma ve velayet davaları
 • Babalık davası
 • Evlat edinme izin davası
 • Aile konutu ve aile konutuna yönelik uygulamalar
 • Tazminat davaları
 • Nafaka davaları
 • Aile içi şiddet davaları
 • Yaş düzeltilmesi davaları
 • Kazai rüşt davaları
 • Çocuk mallarının yönetilmesi
 • Tenfis davaları
 • Nafaka takibi
 • Uzaklaştırma kararının takibi
 • Velayetin ve vesayetin denetimi
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Kişilik haklarına saldırı davaları
 • Tenfis davaları
 • Vasiyetname iptalinden doğan dava
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetimi
 • Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması
 • Terekede ihtiyadi tedbirler
 • Eşlerin mal rejiminin denetimi
 • Eşler arası yasal sorun denetimi ve davaları
 • Konut ile mal üzerindeki hakların denetimi
 • Ailenin korunmasına ilişkin 4320 sayılı kanundan doğan dava
 • Terkis ve mirasta iade konulu davalar
 • Vesayet davaları
 • Kayyım davaları
 • Evlenme izni ve kadın için bekleme süresinin kaldırılması
 • Nesebin reddi, tashihi konulu davalar
 • Babalık davalar

Daha detaylı bilgi almak için https://kamilyildirim.av.tr/aile-hukuku/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita