İcra Hukukunda Dava ve Türleri

İzmirin En İyi Boşanma Avukatı Kim?
Aralık 16, 2021
İş Mahkemesinde İstinaf Süresi Ne Zaman Başlar?
Ocak 4, 2022
Tümünü Oku

İcra Hukukunda Dava ve Türleri

Borcunu ödemeyen kişilerin aleyhine olan ve mağdur olan karşı tarafın haklarını korunması için icra hukuku devreye girmektedir. İflas eden ya da icralık olan kişilere karşı farklı yöntemlere bağlı olarak dava açılmadan ya da açıldıktan sonra icra başlatılır. İcra sonucunda ise borç tahsil edilir. İcra mahkemesinde açılacak dava türleri ise şu şekildedir;

 • Menfi tespit davaları,
 • Kişilerde bulunan eşyalara karşı istihkak davası,
 • Kiranın ödenmemesi halinde başlatılan tahliye davası ya da icra takibi,
 • İcra takibi sonrası itiraz iptali ya da kaldırılması,
 • Rehinin paraya çevrilmesi,
 • Borçlu kişinin mallarını kaçırmasını önlemek amacıyla karşı açılan istihkak davası,
 • İhale feshi davası gibidir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Alacaklı kişinin yetkili yerlere başvurması sonucunda icra hukuku devreye girerek icra takibi başlatılmaktadır. İcra takipleri teknik konuları içerdiğinden avukatlardan yardım almak gerekebilmektedir. İcra avukatı İzmir kapsamında bulunan birçok büro ve avukat bulunmaktadır. İcra davalarında çok fazla çetrefilli süreçler ve uygulamalar bulunmaktadır. Ancak icra davası genel anlamda ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birisi ise ilamlı icradır.

İlamlı icrada ilk başta alacaklı mahkemeye başvurmaktadır. Başvuracağı konu hakkında yargılama istemekte ve sonucunda lehine ilam elde etmek istemesidir.

İlamsız icra yolu ise ilamlı icraya göre çok zahmetli ve zaman isteyen dava şeklidir. İlamsız icra davası aşamalar halindedir. Bu aşamalar ise;

 • Takip talebi
 • Yetkili tarafından ödeme emri,
 • Haciz işlemi,
 • Satış işlemi,
 • Paylaştırma,

Alacaklı kişinin genel haciz kapsamında başvuru yapmaktadır. Ardından borçlu kişiye 7 gün süre verilmektedir. Borçlu kişinin yedi gün içerisinde itiraz etmemesi durumunda ise icra takibi kesinleşmektedir. Ancak ödeme emrine karşı kişinin itiraz etmesi sonucunda icra takibi durdurulmaktadır. Ardından alacaklının itirazı kaldırmak için altı ay içerisinde başvuru yapmalıdır. Eğer alacaklı altı ay içerisinde tekrar başvurursa icra takibi tekrar başlatılmaktadır. Bu durumda ise borçlu kişinin malları haczedilir. Haczedilen mallara satış işlemi yapılır. Satış sonucunda elde edilen para alacaklıya ödenir.

İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri Ne Kadar Sürede Sonuçlandırılır?

İcra hukuku kapsamında açılan dava sonucunda taraflar ilamsız ya da ilamlı olacak icra takibinin ne kadar süreceğini merak etmektedir. İlamsız icra takiplerinde itiraz edilmesi ya da itiraz edilmemesine bağlı olarak süre zarfı değişkenlik göstermektedir. Eğer ilamsız icrada karşı taraf itiraz etmez ise 3/4 ay gibi bir süre zarfı içerisinde borçlunun malları haczedilerek, satılmakta ve alacaklıya borç ödenmektedir.

Fakat karşı taraf ilamlı icra takibinde itiraz etme hakkını kullandıysa bu süreç uzamaktadır. Genel anlamda icra davalarında duruşma olmaktadır. Duruşma sonucunda ise icra davalarının süresi de uzayabilmektedir. Ancak alacaklı kişi parasını hemen almak istiyor ise iflas ve icra hukukunda başaralı olan kişiler tarafından destek alarak icra dava sonucunu hızlandırabilmektedir. İcra avukatı İzmir bürosunda deneyimli ve sonucu hızlandırabilecek potansiyelde avukatlar bulunmaktadır.

Detaylı bilgi almak için İcra hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita