İdari Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İdare Hukuku Neleri Kapsar?
Mart 16, 2022
Katılan ve Sanık
Ağustos 11, 2022
Tümünü Oku

İdari Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Kişinin, idari tarafından zarara uğraması durumunda idari tazminat davası açmaya hakkı doğmaktadır. İdari tazminatlar, tam yargı davasına girmektedir. Kişinin zararı karşılığında istenen tazminatı, idarenin kusurlu/kusursuz eylemlerine göre belirlenmektedir. Genellikle sağlık hizmetlerinden ya da idarenin gerekli bakımı işlerini yerine getirmediği nedeniyle kişiler zarara uğramaktadır. Bu da idarinin, kişiye zarar oluşturması anlamına gelmektedir. Peki idari tazminat davaları ne kadar sürmektedir?

İdari hukuku kapsamında tam yargı açma davası; zararın oluşmasını sağlayan eylem ve zararın büyüklüğünün ölçülmesinin tam olarak öğrenilmesi durumundan itibaren başlamaktadır. İdari eylem ve idari işlem kapsamında açılan dava süresi değişmektedir. İdari eylemler nedeniyle, tam yargıda dava aşma süresi;

 • İdari eylemleri kapsamında hakları ihlal edilen ve zarar gören kişilerin davadan önce yazılı bildirim iletmesi gerekmektedir. Yazılı bildirim içerisinde; Haksızlığa uğradığı ve zarar gördüğü eylemler, eylemi öğrendiği tarihi, haklarının yerine gerilmesini ve eylemin gerçekleştiği tarihin olması gerekmektedir. Bu yazılı bildirim, haksızlığa uğradığını öğrendiği andan itibaren beş yıl içerisinde ilgili idareye iletilmelidir.
 • İletilen istek bildirimlerin idari tarafından redde uğraması durumunda tam yargı davası açılabilmektedir. İdariye iletilen bildirime 30 gün cevap gelmemesi halinde, zarara uğrayan kişi 60 gün içerisinde tam yargı davası açabilmektedir. Tam yargı davası bir yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

İdari Tazminat Davası Dilekçesinde Olması Gereken Unsurlar

Zarara uğrayan kişiler haklı biçimde, idari tazminat hukukundan yararlanmaktadır. İdari tazminat hukukunu kapsayan, tam yargı dilekçe gönderilmelidir. Ancak tam yargı davası için dilekçe hazırlarken dikkat edilecek pek çok unsur bulunmaktadır. Unsurların dikkat edilmemesi durumunda, dilekçe ret olabilmektedir. İdari tazminat davası dilekçesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar ise şu şekildedir;

 • Davacıya ait: ad, soyad, T.C kimlik numarası ve adresi bulunması gerekir.
 • Davacı kişi avukat tuttuysa; Avukat kişisinin adı, soyadı ve adresi.
 • Davacının zarar gördüğü davalı kurumun ismi ve adresi
 • Davacının zarar gördüğü eylem ya da idari işlem
 • Davaya konu olan eylemin veya idari işlemin tebliğ tarihi
 • Zarar gören kişinin talep ettiği tazminat miktarı
 • Davacıya zarar verem eyleme yönelik ya da idari işleme yönelik deliller
 • Tam talep sonucu
 • Son olarak imza (Eğer davacı kendi davayı açtıysa kendi imzası, fakat dava avukat eşliğinde açıldıysa avukatın imzası gerekmektedir.)

İdari Tazminat Davası Şartları

Kişinin kurum veya kurumsal idari taraflarından zarar görmesi durumunda tam yargı davası açabilmektedir. Ancak tam yargı davası açabilmek için; kişinin gördüğü zararın etkili idari işlem ya da eylemin oluşması gerekmektedir. Eğer kişi gerçekten idari tarafından zarara uğradıysa tam yargı davası açabilmektedir. Peki idari tazminat davası şartları nelerdir?

 • Kişinin zarar gördüğü eylemin ya da idari işlemin varlığı
 • Kişisel hakların zarara uğraması; Kişinin maddi veya manevi şekilde zarar uğraması gerekmektedir.
 • Tam yargının açılacağı dava yetkili mahkeme ya da görevli mahkemede açılmalıdır. Aksi halde yetkisizlik kararı sonucunda kişinin talep ettiği tazminatı alması zorlaşabilmektedir.

İdari Tazminat Davası (Tam Yargı Davası) Nerede Açılır?

Her hukukun ayrı kapsama alanları bulunmaktadır. Bu kapsama alanların sonucuna göre davanın yetkili mahkemeleri değişmektedir. İdari tazminat davasının açılacağı yetkili mahkeme genellikle, kişinin zarara uğradığı eylemin veya idari işlemin oluştuğu mercinin bulunduğu güzergâhtaki idare mahkemesi yetkilidir. Ancak idari ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da da yapılması söz konusudur. Diğer durumlarda ise zarar gören davacının, tam ikametgahının bulunduğu güzergahtaki yetkili idari mahkemesi tarafından dava gerçekleşmektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için idare hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita