Hangi Davalar Ticari Dava Sayılır?

Ceza Hukukunda Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu
Şubat 14, 2022
Yer Gösterme
Şubat 16, 2022
Tümünü Oku

Hangi Davalar Ticari Dava Sayılır?

Ticari davaların kendi aralarında çeşitleri vardır ve açılma nedenlerine bağlı olarak değişirler. Pek çok dava ticari dava statüsüne girse de bazıları girmeyebilir. Ticaretin, özellikle sanal ticaretin de artması ile pek çok durum davalara konu olmaktadır. Ticari davalar genel olarak 3 grupta incelenmektedir. Bu ticari davalar şunlardır;

 • Mutlak Ticari Davalar
 • Nispi Ticari Davalar
 • Üçüncü Grup Ticari Davalar

Mutlak Ticari Davalar

Tarafların tacir olup olmamasına ve faaliyetin ticari bir işletmeyi ilgilendirmesine bakılmaksızın ticari sayılan durumlardır. Buna özel kanunlarla belirlenen ticari davalar da eklenir. Tarafların sayılması için tüccar olmaları veya ticari işletmelerle bağlantılı olmaları gerekmez. TTK 4./1 fıkrasında sınırlı sayılan haller kapsamına girmek veya kanunen ticari mesele sayılan özel kanunlarda ticari mesele olarak nitelendirilmek yeterlidir.

Aşağıdaki davalar, kanun hükümleri gereğince mutlak ticari dava sayılmaktadır;

 • Acente uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarından doğan davalar (TTK 102-123)
 • Anonim şirketlerle ilgili anlaşmazlıklardan doğan davalar (TTK 329-572)
 • Limited şirketler kapsamında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucu açılan davalar (TTK 573-644)
 • Çek, bono ve poliçeden kaynaklanan davalar
 • Eşya nakli, yolcu taşıma gibi durumlarda oluşan davalar

Yargıtay’a ve uyguladıkları yöntemlere bakıldığında temel ilişki ve kıymetli evrak ilişkileri dikkate alınarak davaya yön verilmektedir.

Özel kanunlarda davaların ticari bir konu olduğunun söylenmesi ile ticaret mahkemesinde görüleceğinin söylenmesi aynı anlama gelmez. Koop K. veya Finansal Kiralama Kanununda belirtildiği gibi bu tür konular “ticari dava” olarak nitelendiriliyorsa, davanın miktarına göre sulh hukuk mahkemesinde veya sulh ceza hakiminde görülebilir.

 • Kooperatifler Kanunu 99 maddesinde bu kanun çerçevesinde düzenlenen meselelerden doğan davalar
 • Finansal kiralama anlaşmalarındaki uyumsuzluklardan ortaya çıkan davalar
 • İflas davaları borçlunun ilgili merkezde bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılır
 • Borsa veya oda üyelerine uygulanan disiplin cezaları

Nispi Ticari Davalar

Nispi ticari davalar, her iki tarafın ticari teşebbüsü ile ilgili olması halinde ticari sayılan sebepler TTK m. 4/1’e göre 6102 sayılı Kanunla her iki tarafın ticari işletmesinden ve her iki tarafın da tacir olmasından doğan hukuk davaları ticari sayılır. İş davası açılabilmesi için, ticari teşebbüste her iki tarafın da menfaatinin olması ve her iki tarafın da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 19/2 sayılı ticari teşebbüste menfaatinin bulunması, bir işi tek tarafa ait olarak kabul etmesi ve başkası için bir iş olarak görülmesi, işin niteliğini ticari hale getirmeyecektir. Türk Ticaret Kanunu, iş davasını ticari faaliyet esasına göre değil, kanunen ticari iş sayılan haller dışında ticari işletme esasına göre belirlemiştir.

Üçüncü Grup Ticari Davalar

Üçüncü grup ticari davalar yalnızca bir tarafın ticari girişimiyle ilgili olan fon transferi, güven ve fikri mülkiyet konularıdır. Bir uygulamanın ticari uygulama sayılabilmesi için genel kural olarak ticari işler arasında olması veya her iki tarafın ticari teşebbüsü ile ilgili olması gerekir. Fikri mülkiyet ve medya hakları konularının ticari sayılabilmesi için TTK’da sadece bir tarafın ticari teşebbüsü ile ilgili olması yeterli görülmektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için ticaret hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita