2021 Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi
Haziran 4, 2021
Boşanmada Mal Paylaşımı Davası
Haziran 25, 2021
Tümünü Oku

2021 Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Birçok insan, evlat edinme şartları konusunda derinlemesine bir şekilde araştırma yapmakta ve bu konuda bilgi sahibi olmayı istemektedir. Bilindiği üzere evlat edinme noktasında çeşitli koşullar bulunmakta olup bu koşulların yerine getirilmesi durumunda bireyler, evlat edinme süreçlerini başlatabilmektedir.

Kanunda belirlenen hususlara göre evlat edinebilecek durumda olan kişilerin, evlat edinme şartlarını yerine getiren çocuk, ergin ya da kısıtlıların ebeveynliğinin üstlenilmesi durumu, evlat edinme olarak bilinmekte olup süreç, prosedürlere uygun bir şekilde ilerlemek durumundadır. Peki ama evlat edinme kapsamında bulunan şartlar tam olarak nedir ve evlat edinmek isteyen kişiler, hangi hususlara bilmek durumundadır?

Evlat Edinme Nedir?

Evlat edinme şartlarını yerine getiren bireylerin, yine evlat edinme koşullarını yerine getirmekte olan çocuk, ergin ya da kısıtlıların ebeveynliğinin üstlenilmesi durumu, evlat edinme tanımı kapsamında bulunmakta olup anne-baba duygusundan çeşitli nedenlerden ötürü mahrum kalan kişiler, evlat edinme prosedürleri üzerinden sürece dahil olabilmektedir. Peki ama evlat edinme şartları kapsamında yer alan hususlar tam olarak nedir, bu konuda hangi konuların bilinmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini olanaklı hale getirir?

2021 Evlat Edinme Şartları

Evlat edinme şartlarının, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlendiğini ifade etmek olanaklıdır. Genel şartlar belirlenmiş olmakla birlikte evlat edinme şartlarının, temelde iki farklı başlık altında değerlendirilebileceğini belirtebiliriz. Bu başlıklar, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Küçüklerin Evlat Edinilmesi
 • Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

Yukarıdaki hususların her biri, evlat edinme şartları altında değerlendirilmekte olup iki farklı başlık altında yer alan koşullarda değişiklikler meydana gelebilmektedir.

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar

Küçüklerin evlat edinilmesi noktasında yerine getirilmesi gereken şartları, detaylı bir şekilde aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Evlat edinilmek istenen küçüğün, evlat edinecek kişi tarafından minimum bir yıllık süre dahilinde bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir.
 • Evlat edinmenin her halde, küçüğün faydasına olması zaruridir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olsa da olmasa da küçüğün vesayet daireleri tarafından verilen izin ile evlat edinilmesi gerekir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün, evlat edinme noktasında rızası önemlidir. Eğer küçüğün rızası bulunmazsa evlat edinme gerçekleştirilemez.
 • Evlat edinilecek bireyde anne-baba rızası gereklidir. Eğer rıza verilirse evlat edinme işlemleri başlayabilir.
 • Anne ve baba, küçüğün doğumundan itibaren altı haftalık sürenin tamamlanması ile birlikte rıza verebilir.

Yukarıdaki gibi sıralanabilen hususların her biri, küçüklerin evlat edinme şartları dahilinde yer almakta olup bireylerin evlat edinme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için bu hususları yerine getirmesi gerekmektedir.

Ana ve Babanın Rızasının Alınmadığı Durumlar Nelerdir?

Anne ve babanın rızasına ihtiyaç olmadığı durumlar şu şekildedir:

 • Eğer anne ve baba gerekli özeni küçüğe göstermiyorsa
 • Ana ve babanın ayırt etme gücünden yoksun olması ya da anne ve babanın kim olduğunun bilinmemesi veya anne ve babadan uzun bir süre haber alınamaması

Bu durumların her biri, evlat edinme şartları kapsamında anne ve babanın rızasına gerekli olmayan halleri ifade etmektedir.

Erginlerin ve Kısıtlılar Nasıl Evlat Edinilir?

Erginlerin ve Kısıtlıların evlat edinilmesi noktasında da çeşitli şartlar bulunmakta olup bu şartları temelde, derinlemesine bir şekilde aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

 • Evlat edinilecek kişi evli ise diğer eşin rızası alınmalıdır.
 • Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi noktasında, eğer evlat edinenin var ise altsoyların rızası alınmalıdır.
 • Daimi bakıma ihtiyaç ve evlat edinen tarafından en az 5 yıllık süre ile bakılan kişiler evlat edinilebilir.
 • Küçükken en az 5 yıl boyunca evlat edinen tarafından 5 yıllık süre ile bakılan kişiler evlat edinilebilir.
 • Bu sayılanlar dışında kalan hallerde, diğer haklı sebeplerin bulunması durumunda, eğer evlat edinen ve edilecek kişi 5 yıl boyunca birlikte yaşamış ise evlat edinme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu hususların her biri, Erginlerin ve Kısıtlıların evlat edinme şartları dahilinde yer almakta ve evlat edinme işlemlerini başlatmak isteyen kişilerin bu şartlara uygun bir şekilde hareket etmesi gerekir.

Evlat Edinme Yaşı Nedir?

Evlat edinme yaşı, pek çok insan tarafından merak edilen konulardan birisi olarak bilinmektedir. Birlikte ya da tek başına evlat edinme hallerinde evlat edinme yaşının farklılık gösterebildiği bilinmektedir. Eğer eşler beraber evlat edinecek ise bu durumda çiftin minimum 5 yıl evli olmaları halinde herhangi bir yaş şartı aranmaz.

Fakat eşlerin evliliğinde 5 yıllık süre tamamlanmamışsa eğer eşlerin en az 30 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Evlat edinenin, evlat edilenden minimum 18 yaş büyük olması gerekmekte olup evlat edinme şartları kapsamında bu hususun bir hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Evlat Edinme için Nereye Başvurmak Gerekir?

Evlat edinme işlemlerinin başlatılabilmesi için nereye başvuru yapılması gerektiği, bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmaması adına bilinmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Asliye Hukuk Mahkemesi derecesinde bulunmakta olan Aile Mahkemeleri, evlat edinme başvurusunun yapılacağı yerdir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı alanlarda, başvurular Asliye Hukuk Mahkemesine de gerçekleştirilebilir.

Evlat Edinme Süreci

Evlat edinme sürecinin başlaması için görevli ve yetkili mahkemeye başvuruda bulunmak gerekmektedir. İlgili mahkemede hem evlat edinen hem de evlat edinilende gerekli şartların bulunup bulunmadığıyla ilgili incelemeler yapılır ve evlat edinme arzusunda bulunan kişinin talebi değerlendirilerek bir sonuca bağlanır.

Evlat edinme şartları ve daha fazlası hakkında bilgi almak için İzmir aile hukuku ve İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita