Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı
Anlaşmalı Boşanma Avukatı
Mart 16, 2022
İdare Hukuku Neleri Kapsar?
Mart 16, 2022
Tümünü Oku

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma avukatı

Çekişmeli boşanma avukatı

Çekişmeli boşanma davalarında eşler hukuki sonuçlarda bir anlaşmaya varamamışlardır. Nafaka, tazminat, velayet gibi konularda bir ortak noktaya varamayan çiftler çekişmeli boşanma davası açmaktadır. Bu durumda deneyimli çekişmeli boşanma avukatı ile süreç en doğru şekilde yönetilmektedir.

TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olacak şekilde açılan ve eşler arasında boşanmanın sonuçları hususunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası denmektedir. Taraflardan herhangi biri boşanmayı istemiyorsa açılacak dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Türk Medeni Kanunu içerisinde açıklanan ve boşanma sebebi olarak sayılan konular;

  • Zina
  • Onur kırıcı hareket
  • Kötü davranma
  • Haysiyetsiz yaşam sürmek
  • Akıl hastalığı
  • Terk
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
  • Hayata kast

Bu sebeplerin hepsi boşanma nedenlerindendir.

Çekişmeli boşanma davalarında eşler arasında bazı konularda anlaşma bulunmamaktadır. Her iki eş de boşanmayı istiyor fakat boşanma sonrası doğacak hukuki durumlar konusunda bir anlaşmaya varamamışlarsa çekişmeli boşanma davası yürütülür. Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasındaki belki de en önemli fark, yasal sürecin süresidir. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede hüküm edilirken çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları 8-12 ay arasında sonuçlanabilmektedir. Davanın süresini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Davada yer alacak tanıkların sayısı, tanıkların ikamet ettikleri yer, davayı ilk duruşmada katılım durumları, istenen bazı evrakların temin edilme süresi, mahkemenin yoğunluğu davaya konu olan durumun araştırılması bu süreyi etkilemektedir.

Mal paylaşımı, çocuk velayeti ya da diğer herhangi bir konuda anlaşamadıysanız bölgenize göre çekişmeli boşanma avukatı İzmir araması yapabilirsiniz. Bu davalar konusunda deneyimli bir avukatla çalışmak sürecin daha rahat yürütülmesini kolaylaştırır. Çekişmeli boşanma avukatı aynı zamanda doğabilecek herhangi bir hak kaybını da önler.

Çekişmeli boşanma davasında her iki tarafta açabilmektedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda dava açılmaktadır. Dava belgelerini ve evraklarını mahkemeye sunarak boşanma davası açılabilir. Boşanma gerekçelerini ispat eden belgeler darp raporu, sosyal medya paylaşımları gibi belgeler olabilmektedir. Mahkeme hem tanıkları hem de tarafları dinler ve daha sonra belgeleri inceler. Boşanmanın gerekip gerekmediğine karar verir. Çekişmeli boşanma davasında deneyimli bir avukatla çalışmak süreci yönlendirir.

Boşanma davalarında karara karşı istinaf kanun yolu açıktır. Tabi burada mahkemenin kesin olarak karar verdiği sınırlı sayıdaki hükümleri dışarda tutmak gerekmektedir. Aile Mahkemesi kararını hem istinaf hem de temyiz mahkemesine götürme hakkı boşanma davalarında bulunmaktadır. Türk özel hukuku davaları içerisinde davaların avukat aracılığıyla takip edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat boşanma davalarında özellikle çekişmeli boşanmalarda hak kaybı olmaması için bir avukatla davayı takip etmek yararınıza olacaktır. Çekişmeli boşanma davaları tarafların altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılmaktadır. Ayrıca taraflardan birinin ikametgahında bulunan mahkemede de açılabilir.

Boşanma sürecinde alanında uzman İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita