Miras Malına Haciz Konulabilir Mi?

İhalenin Feshi Davası Tescile Engel Mi?
Ocak 24, 2022
İhbar Tazminatı Nedir?
Şubat 8, 2022
Tümünü Oku

Miras Malına Haciz Konulabilir Mi?

Miras hissesi üzerinde tüm mirasçılar hak sahibidir. Ölen kişinin birinci derece yakın akrabalarının tamamı yasal mirasçı olarak kabul edilmektedir. Ölen kişinin mal varlığı resmi olarak bu kişilerin üzerine geçmektedir. Bu mirasın içerisinde borçlar da vardır. Borçlunun adına kayıtlı olan menkul ve gayrimenkuller haricinde kendisine intikal etmemiş miras payına haciz konulması mümkündür. Bu uygulama alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak yapılan bir uygulamadır.

Miras malına haciz işlemini başlatmak için İcra Müdürlüğü’nden yetki belgesi talep edilmesi gerekmektedir. Bu belge ile noterden veya Sulh hukuk Mahkemesi’nden veraset ilamı talep edilir ve icra dosyasına ibraz edilir. Veraset ilamında yer alan takip dışı mirasçılara da yapılan haciz konusunda haber verilir. İcra ve İflas Kanunu 121. maddesi uyarınca İcra Müdürlüğü’nden miras payının satışı, satışının nasıl gerçekleşeceğinin İcra Mahkemesi’ne sorulması ve açılacak izale-i şuyuu ya da iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesi davasına esas olması için yetki belgesinin iletilmesini talep etmek gerekmektedir. İİK 121 gereği alınan yetkiye göre dava açılır ve bu davanın sonucu beklenir. Miras üzerinde herhangi bir haciz işlemi varsa fakat miras henüz belirlenmediyse yani taksim edilmediyse de bu işlemin tasarrufu tamamen İcra Müdürlüğü kararındadır. Bununla birlikte bazı hallerde borçlunun mirasçısı olduğu kişi hayattayken de haciz işlemi yapılabilir.

Mirasın konusu taşınır bir mal üzerine ise icra dairesi borçlu mirasçı tarafından o malın başkasına devrini engellemek için gerekli önlemleri de almaktadır. Mirasçıların birlikte malik olduğu bir taşınmaz mal konusunda ise bu taşınmaz üzerindeki hissenin haczi de tıpkı taşınmaz malların işleminde olduğu gibi icra dairesinin tapu sicil müdürlüğüne haciz bildirilmesi ile olur.  Eğer mirasçı, reddi miras işlemi yaptıysa miras hissesi üzerinde haciz konulması mümkün değildir. Bunun için miras gerçek reddi uygulaması işleme alınır. Miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşebilecek bu işlem ile mirasçılar tarafından başvuruda bulunarak miras reddedilir. Üç aylık ret süresi vardır. Eğer bu gerçek ret süresi herhangi bir nedenle kaçırıldıysa ise mirasçılar kural olarak mirası kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Ayrıca, bu yasaların karmaşık doğası göz önüne alındığında, bir vasiyet hazırlamadan, mahkeme işlemleri yoluyla miras talebinde bulunmadan veya vasiyetnamede başka herhangi bir dava açmadan önce bir avukata danışmak en doğru yol olacaktır. İcra davalarında deneyimli Av. Kâmil Yıldırım ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Daha fazla detaylı bilgi almak için miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bize Ulaşın
close slider

0532 517 33 95
Harita